Hvilket formål har en coach i et idrettslag?

by rnn.yqe.

Fotbolls coach

En trener eller en coach fungerer både som veileder og som en som tilrettelegger andre mennesker innen fysisk aktivitet og trening. Med så mye profesjonalisering innen ulike typer idrett så har treneroppgavene til de ulike idrettsutøverne endret mye i oppgavene, og det har i større grad gått over til å bli et bredt yrke. Du vil finne coacher og trenere innen både barneidrett, trimgrupper, amatøridrett og såklart innen profesjonell idrett. Det gjelder selvsagt både innen individuell sport og trening eller innen lagidrett.

Mange coacher eller trenere har som regel selv erfaring eller bakgrunn som aktiv utøver innen den idretten eller formen for trening som en coacher i. Den type erfaring og realkompentansen kan nemlig være avgjørende for å kunne utføre treneroppgavene på et profesjonelt nivå.

Som coach eller trener så er rollen ganske bred, en vil jobbe med tilrettelegging, veiledning, ledelse og også instruksjon i forbindelse med treningsaktivitetene det gjelder. En coach eller trener fungerer også ofte som en type rådgiver innen idrett, som kan hjelpe med balanse av tid mellom familie og treningen. Trenere vil også selvsagt ha mye erfaring og kunnskap om ulike skader som kan skje innen idretten det gjelder, enten av personlig erfaring eller fra andre utøvere. Så hjelp og tips til forebygging av skader vil også være en viktig del av trenerens ansvar.