Hvilke ulike typer trenere finnes det?

Dersom en skal begynne å snakke om en trener eller en coach, så vil nok de aller fleste først og fremst tenke på en fysisk trener, altså en trener til ulike typer idrett eller fysisk aktivitet av forskjellig slag. Men det finnes utrolig mange former for trenere eller coachere, ikke kun til trening av fysisk aktivitet.the coachDet en trener egentlig er, er en person som både veileder og som tilrettelegger for en annen person enten det er fysisk utvikling, psykisk eller personlig utvikling det er snakk om.En coach eller en trener kan også brukes til motivasjon, opplæring av noe nytt eller veiledning innen et visst felt eller område.Selve begrepet «coaching» oppstod tilbake på 1800-tallet i England, navnet stammer fra det en kaller for multitasking evner som ble assosiert med å kontrollere ulike team fra en heste-sulky. Senere, en gang på 1900-tallet så oppstod også coaching som en betegnelse på non-eksperter som kunne tilby generelle råd til sine klienter, enten som motivasjon eller inspirasjon.Så det finnes som sagt uttalelige typer coaching, karrierecoaching, ytelsescoaching, næringslivcoaching, ledercoaching, livscoaching og mange mange flere.Teknikken coaching benyttes innen både lederutvikling og i administrasjon, i tillegg til proffesjonelle coachere. Personen som utfører dette kalles altså for en «coach», denne personen hjelper da andre til å utvikle både psykiske eller praktiske evner og ferdigheter og også å hjelpe andre i å bevege seg fra et sted til et annet i sine prestasjoner.Å ha coaching som virksomhet er både ambisiøst og eklektisk, og dette er et tema som det opp igjennom tidene har blitt skrevet mange bøker om. Flere av disse bøkene nevner andre som har vært inne på samme tankene, Sokrates, Rousseau, Kierkegaard for å nevne noen av dem.Noen definerer «coaching» som en læringsmetode, en læremetode som skal skje ved uttesting av hypoteser.