Hva er en livscoach?

by rnn.yqe.

Coaching kan defineres som en som veileder, motiverer eller gir råd og oppmuntring til en person eller flere. En livscoach er en som gjør alt dette og tilpasser seg etter behovene til den som har ansatt livscoachen eller bruker livscoachen. En livscoach er ikke psykologer, selv om det de holder på med og arbeidsmetodene er bygget mye rundt og på psykologi. De har også inspirasjon og henter sine metoder fra filosofer og ledelse. Mange coacher liker å definere seg selv heller som en kommunikasjonsekspert som er der for å hjelpe mennesker å bevege seg fremover i livet og å oppnå akkurat det de ønsker og strever etter i livet.

Life coachHer i Norge så har vi antageligvis omtrent 100 personer som jobber fulltid med coaching og som coacher, selve begrepet coaching har idag blitt et ganske vidt begrep for litt ulike metoder innenfor veiledning og rådgivning.

Coaching har mye til felles med både terapi og veiledningstenking og har derfor et optimistisk menneskesyn, tanken bak coaching er at alle mennesker har et ubrukt potensiale. Så nettopp gjennom coaching så skal dette potensiale bli tatt i bruk. Prosessen omhandler mye det å få frem og oppnå mer selvforståelse og å bevisstgjøre «kundene», så den nye innsikten en får skal deretter kunne taes i bruk for å til slutt kunne forandre sin egen atferd og tenkemåte.

En livscoach bruker altså mange ulike typer kunnskap og teknikker som sosiologi, psykologi og positiv utvikling med et mål om å hjelpe mennesker identifisere og oppnå personlige mål.